Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí. Všechna města, obce i kraje musí dle zákona o IZS 239/2000 Sb. a zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení zajistit varování pro obyvatelstvo. Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru může při mimořádných událostech zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální škody.

i vy můžete využít

Naše služby

Zpracování projektových dokumentací Varovných a informačních systémů

Zpracování posudků pro hodnocení stavu varovných systémů měst a obcí

Zpracování projektových dokumentací na Modernizace veřejného osvětlení

Má Vaše město kvalitní, bezpečný a spolehlivý varovný systém, který bude v případě krizové situace fungovat?